DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

ZIELONA ENERGETYKA - Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie

Realizacja tego projektu pozwoli na opracowanie nowych metod, procedur oraz modeli diagnostycznych, których wdrożenie pozwoli, m.in.na:

1) szybkie i dokładne diagnozowanie oraz prognozowanie stanu technicznego elementów elektrowni wiatrowych;
2) opracowanie efektywnych harmonogramów obsługowych będących w eksploatacji elektrowni wiatrowych;
3) wskazanie "słabych ogniw" konstrukcyjnych, które należy zmodyfikować w celu poprawy niezawodności i bezpieczeństwa elektrowni wiatrowych.

Wcielenie w życie opracowanych w ramach projektu rozwiązań technicznych wpłynie bezpośrednio w znaczący sposób na minimalizację czasów przestojów eksploatacyjnych elektrowni wiatrowych oraz ewidentnie poprawi poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego tych obiektów.

Słowa kluczowe:
diagnozowanie stanu urządzeń pochodzących z przemysłu energetycznego, specjalistyczne badania dot. systemów energetycznych, laboratorium

Wartość 2 997 777,98 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-09-03 - 2013-12-31
Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Kontakt Maciej Kozak - kierownik projektu T: 91-48-09-584, E: m.kozak@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://zielonaenergetyka.am.szczecin.pl/kontakt