DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Morskie Opowieści – stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu

Celami projektu są:

1) Stworzenie infrastruktury technicznej, która umożliwi uruchomienie otwartych i dostępnych publicznie punktów dostępu do Internetu przy pomocy sieci WiFi, czyli tzw. Hotspotów. w zasięgu tej sieci mają znaleźć się wszystkie publicznie dostępne pomieszczenia wszystkich budynków Akademii Morskiej, zarówno w Szczecinie jak i w Świnoujściu. Ponadto sieć ta obejmować będzie obszary bezpośrednio przylegające do budynków uczelni.

2) Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w postaci tzw. kiosków multimedialnych, czyli stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu, które będą dostępne dla wszystkich, w niektórych lokalizacjach Akademii Morskiej.

3) Utworzenie kiosków multimedialnych, które będą specjalnie dostosowane do użytkowania ich przez osoby niepełnosprawne.

Słowa kluczowe:
infrastrukturya techniczna, publiczny dostępu do Internetu, sieci WiFi, czyli tzw. Hotspoty

Wartość 1 731 158,50 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-01-02 - 2013-03-27
Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Kontakt Łukasz Warlikowski - kierownik projektu T: 91-48-09-638, E: l.warlikowski@am.szczecin.pl
Marta Wielińska - asystent finansowy T: 91-48-09-815, E: m.wielinska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak