DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

C-LIEGE– Clean Last mile transport and logistics management for smart and Efficient local Governments in Europe

Projekt dotyczy opracowania koncepcji zrównoważonego , zintegrowanego oraz innowacyjnego podejścia do wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania przewozem ładunków i realizacją dostaw na obszarach zurbanizowanych. Zgodnie z założeniami projektu podstawą realizacji celu jest analiza istniejących już rozwiązań i potrzeb europejskich miast.
Najważniejsze efekty realizacji projektu przewidziane dla uczelni to:
- rozwój kadry
- wypracowanie istotnej pozycji (na tle innych ośrodków akademickich) w zakresie badań nad logistyką miejską oraz zagadnieniami zarządzania logistycznego miastami z uwzględnieniem specyfiki miast portowych

Słowa kluczowe:
zarządzanie przewozem ładunków, realizacja dostaw na obszarach zurbanizowanych, logistyka miejska

Wartość 114 496,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2011-06-01 - 2013-11-30
Źródło finansowania Program Ramowy - Inteligent Energy Europe
Kontakt Stanisław Iwan - kierownik projektu s.iwan@am.szczecin.pl
Karolina Skierkowska - asystent finansowy k.skierkowska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum FIT Consulting srl - LIDER
Europejska Sieć na Rzecz Badań Regionalnych i Innowacji
Krajowy Uniwersytet Techniczny w Atenach
Paragon Europe Ltd
Akademia Morska w Szczecinie
IKU GmbH Kommunikationsberatung
Imperial College London – Wydział Inżynierii Cywilnej i Środowiskowej
Centro Agroalimentare e Logistica di Parma
Centrum Współpracy Logistycznej KLOK e.V.
TIS.pt - Transportes, Inovaçao e Sistemas, S.A.
Uniwersytet w Dortmundzie – Instytut Planowania Przestrzennego
Leicester Energy Agency (Urząd Miasta Leicester)
Urząd Miasta Newcastle
Impact Consulting srl
LEITAT Technological Center
Bermag Sp.j.
Region Montana
WWW http://www.c-liege.eu/