DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu jako nowoczesnego narzedzia szkoleniowego

Celem głównym projektu jest opracowanie i stworzenie nowoczesnych metod i narzędzi szkoleniowych, pozwalających na poprawę kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rybołówstwa.

Dzięki realizacji projektu Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu stanie się nowoczesnym narzędziem szkoleniowym spełniającym wymogi szeregu konwencji, w tym:
- STCW-F,
- SOLAS,
- SAR,
- MARPOL.

Ośrodek składać się będzie z:
- ośrodka dydaktycznego,
- poligonu do zajęć praktycznych wraz z nabrzeżem.

Słowa kluczowe:
Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu

Wartość 14 214 535,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2010-12-01 - 2014-12-31
Źródło finansowania Program Operacyjny RYBY
Kontakt Wojciech Ślączka - kierownik projektu w.slaczka@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://mosk.am.szczecin.pl/