DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Zmniejszenie zużycia paliwa i obniżenie toksyczności gazów wylotowych silników rybackich jednostek pływających

Cel główny projektu to opracowanie wytycznych oraz wykonanie przenośnego warsztatu do zastosowania wstępnej katalitycznej i turbulizacyjnej obróbki paliwa żeglugowego oraz jego mieszanin z paliwami pochodzenia roślinnego przy uwzględnieniu zawartości wody morskiej silników kutrów i łodzi rybackich.
Zamierzonym efektem projektu będzie opracowanie wytycznych dotyczących wstępnej obróbki paliwa żeglugowego oraz jego mieszanin z olejem pochodzenia roślinnego w silnikach rybackich jednostek pływających oraz opracowanie procesu technologicznego wraz z przenośnym warsztatem do realizacji wstępnej obróbki paliwa wykonywanej bezpośrednio u armatorów.

Słowa kluczowe:
opracowanie wytycznych dotyczących wstępnej obróbki paliwa żeglugowego oraz jego mieszanin z olejem pochodzenia roślinnego, silniki rybackie jednostek pływających

Wartość 1 901 731,78 PLN (złoty)
Okres realizacji 2010-06-01 - 2012-05-31
Źródło finansowania Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013
Kontakt Oleh Klyus - kierownik projektu o.klyus@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak