DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie

Projekt „ Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, powstał w celu złagodzenia problemu niedoboru inżynierów na rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań merytorycznych:

1. NOWY KIERUNEK STUDIÓW
Mechatronika to nowa i wciąż rozwijająca się gałąź inżynierii. Stanowi ona synergiczną integrację inżynierii mechanicznej z elektroniką i inteligentnym sterowaniem komputerowym w projektowaniu
i wytwarzaniu produktów, procesów oraz eksploatacji maszyn i systemów.

W ramach kierunku mechatronika studenci mogą wybrać jedną z poniższych specjalności:
• elektroautomatyka okrętowa – absolwenci tej specjalności będą uprawnieni do zajmowania stanowisk oficerów elektroautomatyków okrętowych,
• mechatronika systemów energetycznych- absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych współpracujących z gospodarką morską, służbach nadzoru produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, elektrowniach, elektrociepłowniach itp.

2. GRUPOWE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zajęcia wyrównawcze z matematyki objęły 880 studentów pierwszego roku wszystkich kierunków technicznych w AM, a zajęcia wyrównawcze z fizyki – 180 osób. Na zajęcia kwalifikowane były osoby, które posiadały największe braki w wiedzy z tych przedmiotów.

3. STAŻE STUDENCKIE
W ramach projektu 50 osób zdobędzie doświadczenie zawodowe dzięki odbyciu 3 miesięcznego stażu, który będzie się obywał w renomowanych firmach związanych z branżą morską. W jego trakcie studenci będą pracować 24h/tyg. Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości ok. 1450 zł netto miesięcznie.

4. SZKOLENIA
Zostaną przeprowadzone szkolenia w następującej tematyce: Autoprezentacja, Trening asertywności, Komunikacja w miejscu pracy, Student AM na rynku pracy, Szkolenie przygotowujące do egzaminu na agenta celnego, szkolenie uprawniające do pływania na zbiornikowcach .
Przeszkolonych zostanie łącznie 210 osób. Część z nich może wziąć udział w dwóch szkoleniach.

5. SPOTKANIA PT. „OKO W OKO Z PRACODAWCĄ”

Przewidziano również zorganizowanie 15 spotkań z przedstawicielami różnych firm z branży morskiej, dzięki którym studenci mają możliwość zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez przyszłych pracodawców.

Ponadto w ramach projektu zakupione zostały m.in. 3 nowe laboratoria: robotyki, energoelektroniki oraz fizyki o wartości 150 tys. zł oraz najnowocześniejsze oprogramowanie za kwotę ponad 400 tys. zł.

Słowa kluczowe:
nowy kierunek studiów, Mechatronika

Wartość 2 976 248,23 PLN (złoty)
Okres realizacji 2010-03-01 - 2014-09-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Zbigniew Matuszak - kierownik projektu T: 91-48-09-414 lub 594, E: z.matuszak@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://www.mechatronika.am.szczecin.pl/