DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską

Cel główny projektu to rozwój oferty edukacyjnej Akademii Morskiej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej i śródlądowej.
Zadania realizowane w ramach projektu to: uruchomienie i prowadzenie nowego kierunku studiów Informatyka na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie, wdrażanie zajęć z języka angielskiego dla wykładowców prowadzących zajęcia w języku angielskim oraz objecie wybranymi szkoleniami oferowanymi przez OSRM i SDKO osób spoza społeczności akademickiej.

Beneficjentami projektu są:
1. Osoby zainteresowane odbyciem 3,5 letnich studiów I stopnia i zdobyciem tytułu inżyniera na kierunku Informatyka.
2. Pracownicy dydaktyczni Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzący zajęcia w języku angielskim pragnący podnieść własne umiejętności w tym zakresie.
3. Osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach z zakresu branży morskiej.

Słowa kluczowe:
nowy kierunek zamawiany, Informatyka, język angielski dla wykładowców

Wartość 2 965 741,43 PLN (złoty)
Okres realizacji 2010-03-01 - 2014-09-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Piotr Borkowski - kierownik projektu T: 91-48-09-438, E: p.borkowski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://www.informatyka.am.szczecin.pl/