DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

MARTECH LNG - Transfer kompetencji, technologii oraz wiedzy w regionie Południowego Morza Bałtyckiego

Główne cele projektu polegają na zwiększeniu kompetencji przemysłu LNG oraz zapewnieniu zrównoważonego rozwoju tego przemysłu na obszarze Południowego Bałtyku. Ma to zostać osiągnięte przez następujące działania:

- zbadanie potencjału zasobów ludzkich, potencjału produkcyjnego oraz perspektyw dla przemysłu morskiego LNG w regionach partnerskich,
- opracowanie wspólnych wytycznych do edukacji i doradztwa w zakresie LNG
- transfer technologii w oparciu o doświadczenia Szwecji, Niemiec i Danii
- wypromowanie przemysłu LNG jako komercyjnej możliwości przedsięwzięć w dziedzinie transportu, energii i przemysłu morskiego
- zwiększenie akceptacji społeczeństwa dla rozwoju przemysłu LNG.

Słowa kluczowe:
przemysł LNG, zrównoważony rozwój, przemysł morski, transport, energia

Wartość 257 600,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2012-01-01 - 2015-04-30
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Stefan Jankowski - kierownik projektu s.jankowski@am.szczecin.pl
Małgorzata Jankowska - asystent finansowy m.jankowska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. LP - Klaipeda Science and Technology Park
2. Maritime Development Center of Europe/The Transport Innovation Network
3. Klaipeda State Seaport Authority
4. NPPE Klaipeda Shipping Research Centre
5. ATI erc non profit GmbH, agency for technology transfer, education, research and further
6. Baltic Energy Forum e.V.
7. Wismar University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
8. Blekinge Institute of Technology
9. Swedish Maritime Technology Forum
WWW http://www.golng.eu/