DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Short Course Programmes for Automated Systems in Shipping – SURPASS

Celem projektu jest aktualizacja wiedzy marynarzy w stosunku do rozwoju automatyzacji systemów żeglugi poprzez stworzenie i przeprowadzenie innowacyjnych kursów doszkalania z zakresu automatyki przeznaczonych dla osób pracujących w sektorze transportu wodnego.W ramach projektu poszczególne moduły specjalistycznego szkolenia z automatyki zostaną dostosowane do językowych, prawnych oraz ekonomicznych wymogów polskich. Ukończenie takiego takiego kursu prowadzić będzie do uzyskania certyfikatów uznawanych na arenie międzynarodowej oraz w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na pokładach statków i w portach.

Słowa kluczowe:
wiedza marynarzy, automatyzacja systemów żeglugi, specjalistyczne szkolenia z automatyki

Wartość 23 901,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2009-10-01 - 2011-12-31
Źródło finansowania Leonardo da Vinci
Kontakt Janusz Uriasz - kierownik projektu j.uriasz@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. TUDEV – Türk Deniz Eğitim Vakfı Deniz Eğitim Merkezi - Lider Project
2. Centre For Factories of the Future (C4FF)
3. Plymouth University (PU)
4. Spinaker d.o.o. (SPIN)
5. Satakunta University of Applied Sciences (SUAS)
WWW http://www.surpass.pro/index.php