DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

EUROPEJSKI LOGISTYK

Celem głównym projektu to podniesienie kwalifikacji z zakresu logistyki przez min. 50 z 60 osób z kadr kierowniczych mikro i małych firm województwa zachodniopomorskiego.
Cel główny osiągnięty został poprzez realizację celów szczegółowych:
Podniesienie kompetencji z zakresu łańcucha dostaw oraz zarządzania w logistyce przez min. 45 z 60 osób;Wzrost wartości na rynku pracy 30 osób w tym 15 kobiet biorących udział w projekcie;Zwiększenie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu logistyki w praktyce przez min. 30 z 60 uczestników projektu;Zakłada się realizację wysokiej jakości szkolenia w oparciu o tradycyjne i nowoczesne metody nauczania. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne rozwiązywanie zadań, promocję przykładów dobrej praktyki, a także znajomość wykorzystywanych w logistyce technologii informatycznych. Zorganizowanych zostało 5 grup szkoleniowych po 12 osób (razem 60 os.). W każdej z grup zajęcia trwały 118 godzin.

Słowa kluczowe:
podniesienie kwalifikacji z zakresu logistyki

Wartość 479 211,58 PLN (złoty)
Okres realizacji 2009-11-02 - 2011-09-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Stanisław Iwan - kierownik projektu s.iwan@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak