DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej

Ideą projektu jest wspieranie rozwoju podmiotów sektora gospodarki morskiej poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii nawigacyjnych.Natomiast celem ogólnym projektu jest wspieranie podmiotów sektora gospodarki morskiej w rozwoju w sposób pośredni i bezpośredni , poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w ich działalności operacyjnej. Umożliwia to wzrost konkurencyjności placówki badawczej - Beneficjenta projektu, w ramach którego powstała infrastruktura badawcza, umożliwiająca prowadzenie innowacyjnych badań w skali co najmniej europejskiej, na rzecz rozwoju bezpieczeństwa nawigacji, techniki i technologii wykorzystywanych w transporcie wodnym.Bezpośrednie efekty projektu wynikają z zakupu sprzętu (hardware) i oprogramowania (software) symulatorów DP z możliwością tworzenia własnych modeli statków i połączenia w „mostek zintegrowany”, zakupu sprzętu i oprogramowania laboratorium innowacyjnych technologii elektronicznych.

Słowa kluczowe:
technologie nawigacyjne

Wartość 7 124 725,98 PLN (złoty)
Okres realizacji 2009-02-02 - 2011-07-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Kontakt Paweł Zalewski - kierownik projektu p.zalewski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://www.ctn.am.szczecin.pl/