DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Autoryzowane szkolenia AutoCAD (I)

Projekt „Autoryzowane szkolenia AutoCAD” realizowała samodzielnie Akademia Morska w Szczecinie, która jest jedynym autoryzowanym centrum szkoleniowym Autodesku w województwie zachodniopomorskim.

Celem projektu było zdobycie lub uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie korzystania z rysunku technicznego zapisanego w programie AutoCAD 2D i 3D, poprzez uczestnictwo w szkoleniach o tej tematyce. Przeszkolonych zostało 160 osób z zakresu AutoCAD 2D i 32 z zakresu AutoCAD 3D. Szkolenia prowadzone były w grupach 8 osobowych w blokach 4 godzinnych w trybie weekendowym lub popołudniowym.

Projekt kierowany był do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz do ich pracowników (w tym zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych), których praca wymaga korzystania z rysunku technicznego zapisanego w programie AutoCAD 2D lub 3D, ale znajomość tego programu przez te osoby jest żadna lub podstawowa. Warunkiem koniecznym przyjęcia danej osoby do projektu była znajomość podstaw w zakresie rysunku technicznego i programu Excel oraz dobra umiejętność obsługi komputera.

Wszystkie rezultaty projektu zostały osiągnięte.

Słowa kluczowe:
szkolenia Auto CAD

Wartość 569 370,56 PLN (złoty)
Okres realizacji 2009-09-01 - 2011-06-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Grzegorz Nicewicz - kierownik projektu Katarzyna Gawdzińska - kierownik projektu: k.gawdzinska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak