DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Oversize Baltic

Cel projektu to umożliwienie oraz uproszczenie procedur oraz zasad w celu uzyskania pozwolenia na transport dużych ładunków ciężkich (takich jak transformatory elektryczne, reaktor statków czy kadłuby samolotów) oraz określenie warunków, w których uprościć można procedury poprzez stworzenie korytarzy transportowych.
W wyniku realizacji projektu powstało pięć strategii dla transportu ponadnormatywnego:
cztery regionalne dla Niemiec, Polski, Litwy i Szwecji, oraz wspólna strategia dla całego
regionu Południowego Bałtyku.powstała sieć informatyczna (OTIN – Oversize Transport Information Network), w ramach której będą możliwe do pozyskania informacje dotyczące przewozów, mapy możliwych tras przejazdu różnymi gałęziami transportu w regionie Południowego Bałtyku oraz możliwość złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd.

Słowa kluczowe:
OTIN – Oversize Transport Information Network, transport dużych ładunków ciężkich, korytarze transportowe

Wartość 120 000,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2009-09-01 - 2011-06-30
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Wiesław Galor - kierownik projektu w.galor@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. LP - Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie (Litwa)
2. Federalne stowarzyszenie małych i średnich przedsiębiorstw w Rostoku (Niemcy)
3. Zarząd Portu w Kłajpedzie (Litwa)
4. Morskie Centrum Badawcze w Kłajpedzie (Litwa)
5. Uniwersytet w Wismarze (Niemcy, Maklemburgia Pomorze Przednie)
6. Instytut Technologii w Blekinge (Szwecja, Region Blekinge)
7. Zarząd Portu Karlshamn (Szwecja, Region Blekinge )
8. Szwedzka Administracja Drogowa (Szwecja)
WWW http://wielkigabaryt.am.szczecin.pl/