DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Sieć EU-Net Oderpartnership EUNOP

Projekt obejmował sieć instytucji doradztwa unijnego oraz instytucji wspierania gospodarki typu non-profit z Berlina, Brandenburgii oraz województw Polski Zachodniej: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.
Celem projektu było stworzenie przejrzystości istniejącej oferty doradczej dla MŚP w należących do sieci regionach i wspieranie polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Słowa kluczowe:
instytucja doradztwa unijnego, doradztwo dla MŚP, polsko-niemiecka współpraca gospodarcza

Wartość 8 000,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2008-08-01 - 2011-06-30
Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt Konrad Frontczak - kierownik projektu k.frontczak@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. Berlin Partner GmbH - Lider
2. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska
3. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
4. Akademia Morska w Szczecinie
WWW brak