DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie

Cel projektu to umożliwienie wyszkolenia w regionie województwa zachodniopomorskiego specjalistów w zakresie bezpieczeństwa przewozu gazu płynnego poprzez budowę Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie. Będzie to trzeci w Europie tego typu symulator.
Zadaniem Centrum jest zapewnienie kompleksowych szkoleń załóg statków zgodnych z wymogami międzynarodowymi w zakresie:
załadunku i wyładunku statków typu LNG, operacji włączenia i wyłączenia statku do magistrali terminalu LNG, współdziałania z obsługą terminalu podczas transferu gazu LNG i transferu gazu na obszarze terminalu. Centrum wykorzystywane jest do ćwiczeń sytuacji awaryjnych mogących zaistnieć na obszarze terminalu, co zapewni jego sprawną oraz bezpieczną eksploatację.Budowa Centrum i Symulatora to przedsięwzięcie, które znakomicie wpisało się strategiczne kierunki rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo przewozu gazu płynnego, symulator terminala LNG, szkolenia załóg statków

Wartość 5 815 702,83 PLN (złoty)
Okres realizacji 2010-01-01 - 2011-03-31
Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Kontakt Wojciech Ślączka - kierownik projektu w.slaczka@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://lng.am.szczecin.pl/