DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji”

Głównym celem projektu było umożliwienie i ułatwienie szerokiego oraz zdalnego dostępu do źródeł wiedzy i zasobów cyfrowych oraz najcenniejszych wydawnictw z szeroko pojętej gospodarki morskiej. Jest pierwszą w Polsce branżową biblioteką cyfrową o tematyce gospodarki morskiej. Służyć ma wielu grupom odbiorców zarówno instytucjom jak i indywidualnym użytkownikom. Dodatkową korzyścią było zakupienie nowoczesnego zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. Dzięki środkom z projektu zakupiono także 6 pełno tekstowych baz morskich zawierających informacje na tematy: portów i terminali, budownictwa okrętowego, statków, bezpieczeństwa na morzu itp. Baza Biblioteki będzie wzbogacana o każdą wydawniczą publikację na temat morza. Cyfrowa biblioteka kosztowała prawie 2 miliony złotych. Pieniądze na projekt uczelnia w całości pozyskała ze środków unijnych.

Słowa kluczowe:
Biblioteka Cyfrowa, system biblioteczny ALEPH

Wartość 1 959 000,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2009-01-01 - 2010-12-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Kontakt Elżbieta Edelman - kierownik projektu e.edelman@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://bc.am.szczecin.pl/