DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności studiów na Wydziale Mechanicznym AM. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki realizacji 4 zadań:

1. Program stypendialny

Studenci dostają stypendia w wysokości 1000 zł/mies. Na pierwszym roku studiów stypendia były przyznawane na podstawie ocen ze świadectw maturalnych a w kolejnych latach na podstawie ocen z egzaminów.

2. Staże za granicą

Najlepsi studenci II i III roku studiów mogą ubiegać się o wyjazd na staż zagraniczny. Jest to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia zawodowego. Za udział w stażu studenci otrzymają 3 tys. zł/mies.

3. Szkolenia

Dodatkowo, dla najlepszych przygotowano atrakcyjne szkolenia z zakresu obsługi programu AutoCAD oraz zakresu programowani sterowników PLC. Szkolenia te kończyć się będą egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte umiejętności.

4. Bezpłatne zajęcia wyrównawcze

Studenci wymagający wsparcia z mat. i fiz. objęci zostali indywidualnymi zajęciami wyrównawczymi.

Słowa kluczowe:
Program stypendialny, Staże za granicą, Szkolenia Auto CAD, Bezpłatne zajęcia wyrównawcze

Wartość 5 643 988,97 PLN (złoty)
Okres realizacji 2010-09-01 - 2015-06-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Artur Bejger - kierownik projektu a.bejger@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://zamawiane.am.szczecin.pl/