DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

E-Learning system for GMDSS VET (Global Maritime Distress and Safety System)

Projekt ten to kontynuacja zrealizowanego już przy współudziale Akademii Morskiej projektu dofinansowanego przez program Leonardo do Vinci "E- GMDSS E Learning system" (SPINAKER), jego celem jest dalszy rozwój powstałego w ramach projektu Spinaker systemu kształcenia na odległość łączności w niebezpieczeństwie.
Zadaniami projektu było zaoferowanie bezpłatnego kursu GMDSS marynarzom i żeglarzom, aby umożliwić i zachęcać ich do stałego podnoszenia kwalifikacji, zwiększenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie posługiwania się systemem GMDSS; oraz wpływ na rozwijanie nauczania w formie e–learningu i zapewnianie rozwoju nauczania typu „do it yourself” obok tradycyjnych metod wykładowych.
Natomiast długofalowy cel projektu to zwiększenie bezpieczeństwa na morzu poprzez lepsze wytrenowanie marynarzy i żeglarzy, czyli podwyższenie poziomu ich kwalifikacji co przekłada się na mniejsze zagrożenie strat poniesionych w ludziach oraz strat materialnych.

Słowa kluczowe:
system GMDSS, e–learning, bezpieczeństwo na morzu

Wartość 18 692,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2008-10-01 - 2010-11-30
Źródło finansowania Leonardo da Vinci
Kontakt Janusz Uriasz - kierownik projektu j.uriasz@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak