DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Maritime Tests of English Language – MarTEL

Celem głównym projektu było stworzenie wielu standardów morskiego języka angielskiego zawierających istniejące normy IMO (SMCP) dla trzech różnych poziomów:BAZOWEGO- podstawowy, średni, zaawansowany;
OFICERSKIEGO- dział pokładowy, dział maszynowy
OFICERSKIEGO WYŻSZEGO- dział maszynowy, dział pokładowy, starszy oficer port, pilot.
Częstą przyczyną wypadków oraz incydentów jest słaba znajomość morskiego języka. Językiem morskim jest język angielski. Z kolei statki i coraz częściej porty są obsługiwane przez międzynarodowe (wielojęzyczne) załogi (których językiem macierzystym nie jest angielski). Zwłaszcza dlatego dobra komunikatywność w morskim języku angielskim jest nieodzowna do utworzenia i utrzymania efektywnego środowiska pracy oraz bezpieczeństwa załogi, statku i nawigacji.

Słowa kluczowe:
morski język angielski

Wartość 33 900,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2007-10-01 - 2009-09-30
Źródło finansowania Leonardo da Vinci
Kontakt Janusz Uriasz - kierownik projektu j.uriasz@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. LP - C4FF - Centre of Factories for the Future (United Kingdom)
2. PP - TUDEV - Turkish Maritime Institute (TURKEY)
3. PP - GCNS - Glasgow College of Nautical Studies (SCOTLAND)
4. PP - University of Strathclyde, Glasgow (SCOTLAND)
5. PP - Satakunta University of Applied Sciences - Faculty of Technology and Maritime Management (FINLAND)
6. PP - Tromso University-College (NORWAY)
7. PP - Spinaker (SLOVENIA)
8. PP - Berke Marine (TURKEY)
WWW http://www.maritime-tests.org/partners.htm