DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszenia negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko

Przedmiotem operacji jest przeprowadzenie praktycznych badań innowacyjnych mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej statków rybackich oraz zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających i gazów cieplarnianych obejmujących silniki kutrów oraz łodzi polskiej floty rybackiej połączone z wdrożeniem wyników badań.

Słowa kluczowe:

Wartość 3 580 000,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2019-07-01 - 2022-06-29
Źródło finansowania Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Kontakt Oleh Klyus - kierownik projektu
Skład konsorcjum Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Partner
WWW