DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Z angielskim w świat biznesu

Celem projektu było podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji językowych osób pracujących do potrzeb rozwijającej się gospodarki czego rezultatem będzie utrzymanie zatrudnienia jak i podniesienie atrakcyjności zawodowej osób starszych o niższych kwalifikacjach na rynku pracy. Cel ten był realizowany poprzez organizację dwóch edycji szkoleń językowych łącznie dla 60 osób, które umożliwią uczestnikom zdobycie certyfikatu językowego LCCI EB potwierdzającego w niezależny sposób wiedzę i umiejętności. Szkolenia te pozwoliły uczestnikom na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poznanie fachowego słownictwa z zakresu języka angielskiego biznesowego oraz posługiwanie się językiem obcym na zawodowym gruncie.

Słowa kluczowe:
certyfikat językowy LCCI EB, nauka angielskiego, angielski biznesowy

Wartość 357 718,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2008-02-01 - 2009-06-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Magda Kosińska - kierownik projektu
Skład konsorcjum Kierownik projektu: Magda Kosińska
WWW http://www.angielski.am.szczecin.pl/