DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Ciekły biogaz jako siła napędowa do rozwoju i zastosowań proekologicznych technologii energetycznych

Projekt złożony w konkursie dotyczącym wzrostu wykorzystania zielonych technologii do zmniejszenia szkód wywoływanych przez zanieczyszczenia w obszarze Morza Bałtyckiego.
Proekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie energii wymaga wykorzystania wszelkich lokalnych źródeł.
Celem głównym projektu jest wykorzystanie biogazu wytwarzanego lokalnie i w postaci skroplonej dostarczania do odbiorców. Zastosowanie biogazu do zasilania silników i kotłów przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W ramach projektu powstanie mobilne stanowisko demonstracyjne silnika spalinowego zasilanego biogazem, opracowane zostaną technologie degazyfikacji, materiały szkoleniowe i opisujące korzyści wynikające z zastosowania tego paliwa. W projekcie uczestniczy 8 partnerów i 15 partnerów stowarzyszonych z regionu Bałtyku południowego.

Słowa kluczowe:

Wartość 180 000,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2019-07-01 - 2022-06-30
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Cezary Behrendt - kierownik projektu
Skład konsorcjum Instytut Morski w Gdańsku
Gesellschaft zur Förder. des Hanseatic Institute for Entrepr. and Reg Dev. an der Uni Rostock e.V.
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Universität Rostock
Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu
Institut für nachhaltige Wirtschaft und Logistik
WWW