DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Match4-2 Multimodal Stochastic-based Approach for Cargo in European Transport Networks

Celem projektu jest stworzenie medodologii i narzędzi symulacyjnych wspierających projektowanie, planowanie i ocenę sieci transportu multimodalnego w Europie. Projekt ma przyczynić się do poprawy poziomu zrównoważonego rozwoju i większej efektywności kosztowej transportu łądunków w Europie.
Projekt realizowany będzie w ramach wezwania konkursowego: Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistics HORIZON 2020: MG-2-9-2019

Słowa kluczowe:

Wartość 125 000,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2019-01-01 - 2021-12-31
Źródło finansowania Horizon 2020
Kontakt Bogusz Wiśnicki - kierownik projektu b.wisnicki@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum Vrije Universiteit Amsterdam (The Netherlands) - lider
Amsterdam U. of Applied Sciences (The Netherlands)
INESC TEC (Portugal)
Ecole Nationale de Aviation Civile (France)
CALTEK (Italy)
WWW