DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

EUROfusion - Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium

Konsorcjum EUROfusion i Komisja Europejska podpisały w dniu 30 września 2014 roku Kontrakt Badawczy (ang. Grant Agreement), który pod pewnymi warunkami i dla określonych kosztów zapewni wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej dla prowadzonych w krajach członkowskich od 1 stycznia 2014 prac badawczych i rozwojowych w ramach Wspólnego Programu Fuzji Jądrowej, w wysokości przewidzianej w Kontrakcie Badawczym.

Kontrakt Badawczy przewiduje udział we Wspólnym Programie Fuzji Jądrowej jednej instytucji z Polski w charakterze głównego beneficjenta (ang. Beneficiary), członka konsorcjum EUROfusion, którym jest IFPiLM, reprezentujący krajowe konsorcjum obejmujące głównego beneficjenta oraz instytucje z nim stowarzyszone (ang. linked third parties).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego upoważnił decyzją z dnia 7 maja 2014 r., IFPiLM do koordynowania programu fuzji jądrowej w Polsce, w ramach Wspólnego Programu Fuzji Jądrowej.

W dniu 15 maja 2014 r. powstało Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne (dalej Centrum NTE), które jest realizatorem w Polsce Wspólnego Programu Fuzji Jądrowej Wspólnoty Euratom i zrzesza instytucje stowarzyszone, w tym AM.

Celem Porozumienia jest wspólne prowadzenie badań w ramach prac realizowanych przez konsorcjum EUROfusion.

Słowa kluczowe:
EURATOM, EUROfusion, Horyzont 2020

Wartość 13 304,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2018-01-01 - 2020-12-31
Źródło finansowania Horizon 2020
Kontakt Bohdan Bieg - kierownik projektu b.bieg@am.szczecin.pl, tel. 333
Skład konsorcjum MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ECOLE ROYALE MILITAIRE - KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL
INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
RUDER BOSKOVIC INSTITUTE
UNIVERSITY OF CYPRUS
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
TARTU ULIKOOL
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH
KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS"
MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA WIGNER FIZIKAI KUTATOKOZPONT
DUBLIN CITY UNIVERSITY
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
LATVIJAS UNIVERSITATES CIETVIELU FIZIKAS INSTITUTS
LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS
STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN
INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJMIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
INSTITUTUL DE FIZICA ATOMICA
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE
INSTITUT JOZEF STEFAN
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT
VETENSKAPSRADET - SWEDISH RESEARCH COUNCIL
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
UNITED KINGDOM ATOMIC ENERGY AUTHORITY
NATIONAL SCIENCE CENTER KHARKOV INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY
MARITIME UNIVERSITY OF SZCZECIN
WWW