DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

WECANet – A pan-European Network for Marine Renewable Energy

Obszar energii odnawialnej pozyskiwanej z fal morskich i oceanicznych zmaga się z wyzwaniami, które wymagają podjęcia szerokich badań naukowych, szczególnie dotyczących aspektów technicznych i ekonomicznych związanych z uzyskiem energii z fal. W Europie występują znaczące nierówności w zakresie zasobów energii pochodzącej z fal, przedsiębiorstw zajmujących się tym obszarem, jak również krajowych programów i inwestycji. Dodatkowo, ten sektor energetyczny musi pozyskać zaufanie inwestorów poparte m.in. redukcją ryzyka technologicznego i nietechnologicznego. Wymienione wyzwania wymagają pan-europejskiej współpracy inżynierów, ekonomistów, naukowców, decydentów, ekspertów itd.
Projekt WECANet będący akcją COST, w której udział bierze ponad 100 instytucji z kilkudziesięciu krajów to interdyscyplinarna platforma współpracy w zakresie pozyskiwania energii z fal morskich i oceanicznych oraz identyfikacji kluczowych zatorów.

Słowa kluczowe:
energia odnawialna, energia fal, konwersja energii, przetwornik energii fal

Wartość 0,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2018-04-13 - 2022-04-12
Źródło finansowania COST European Cooperation in Science and Technology
Kontakt Leszek Chybowski - kierownik projektu l.chybowski@am.szczecin.pl
tel. +48 91 48 09 412
Skład konsorcjum LP - Ghent University, BELGIA
Poza tym w konsorcjum jest 9 innych instytucji z Belgii, 7 z Wielkiej Brytanii, 6 z Grecji, po 5 z Bułgarii i Portugalii, po 4 z Chorwacji, Cypru, Danii, Francji, Włoch, Rumunii i Hiszpanii, po 3 z Irlandii, Litwy, Malty, Holandii, Polski, Turcji i USA, po 2 z Niemiec, Norwegii, Serbii i Szwecji, po 1 z Estonii i Słowenii.
Polskę reprezentują:
Akademia Morska w Szczecinie
Centrum Techniki Okrętowej SA
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
WWW http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17105?parties