DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Zastosowanie paliw pochodzenia roślinnego w rybackich jednostkach pływających

Zadaniem projektu było opracowanie wytycznych do zastosowania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach rybackich jednostek pływających.Projekt został dofinansowany z SPO "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006"

Słowa kluczowe:
paliwa pochodzenia roślinnego, silniki rybackie

Wartość 1 126 258,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2008-09-01 - 2008-11-30
Źródło finansowania SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006
Kontakt Oleh Klyus - kierownik projektu o.klyus@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak