DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Clean Shipping Project Platform

Kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju rewolucjonizują cały sektor transportu. Transport morski nie jest wyjątkiem: podmioty sektora muszą znaleźć sposoby na poprawę swojej efektywności środowiskowej, ale jednocześnie zagwarantować i wzmocnić swoją rentowność ekonomiczną. W regionie Morza Bałtyckiego (BSR) działają podobne podmioty gospodarcze. Istnieją dwa powiązane ze sobą wyzwania, które przyspieszają przejście na czystą żeglugę w regionie: stan środowiska Morza Bałtyckiego i rosnąca konkurencja zarówno na poziomie globalnym, jak i regionalnym. W ramach platformy Clean Shipping Project (CSHIPP) wspomniane wyżej wyzwania są rozwiązywane poprzez połączenie ponadnarodowych projektów i ich kluczowych uczestników, aby zapewnić efektywne wykorzystanie, większą trwałość i możliwość przenoszenia wyników projektów. Przejrzyste badania w zakresie żeglugi, w tym pilotażowe, które są przeprowadzane w kilku projektach, muszą zostać uznane przez decydentów, jak również przez branżę w celu podejmowania świadomych, opartych na wiedzy decyzji. W tym celu CSHIPP ułatwia komunikację między kluczowymi grupami docelowymi, a mianowicie organizacjami badawczymi, przedsiębiorcami i decydentami: im bardziej bezpośredni kluczowi aktorzy komunikują się ze sobą w różnych sektorach, tym bardziej wydajne i niezawodne badania, biznes i polityka można wykonać. CSHIPP kieruje również swoją komunikację do szerszej opinii publicznej w BSR, zainteresowanej sektorem morskim, aby polepszyć reputację żeglugi jako ekologiczną dziedzinę gospodarczą. Działania CSHIPP koncentrują się wokół dwóch kluczowych tematów: (1) wpływ na środowisko i wydajność żeglugi w BSR Analizy naukowe i badania przeprowadzone w ramach projektów Platformy są syntetyzowane i dostępne dla kluczowych grup docelowych: organizacji rządowych, przedsiębiorców i decydentów.

Słowa kluczowe:

Wartość 52 800,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2018-10-01 - 2020-09-30
Źródło finansowania Baltic Sea Region
Kontakt Tadeusz Borkowski - kierownik projektu t.borkowski@am.szczecin.pl, tel. wew. 419
Izabela Stefaniak - asystent finansowy i.stefaniak@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum Lider - University of Turku, Finlandia
Partnerzy:
Centrum Balticum Foundation, Finlandia
Finnish Meteorological Institute, Finlandia
Swedish Environmental Research Institute, Szwecja
HELCOM, Finlandia
Norwegian Meteorological Institute, Norwegia
Chalmers University of Technology, Szwecja
Tallinn University of Technology, Estonia
ATI Küste GmbH - Association for Technology and Innovation, Niemcy
Maritime Development Center, Dania
Aalborg University, Dania
St. Petersburg House Property Owners Association, Rosja
WWW https://cshipp.eu/