DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Clean Shipping Project Platform

Kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju rewolucjonizują cały sektor transportu. Transport morski nie jest wyjątkiem: podmioty sektora muszą znaleźć sposoby na poprawę swojej efektywności środowiskowej, ale jednocześnie zagwarantować i wzmocnić swoją rentowność ekonomiczną. W regionie Morza Bałtyckiego (BSR) działają podobne podmioty gospodarcze. Istnieją dwa powiązane ze sobą wyzwania, które przyspieszają przejście na czystą żeglugę w regionie: stan środowiska Morza Bałtyckiego i rosnąca konkurencja zarówno na poziomie globalnym, jak i regionalnym. W ramach platformy Clean Shipping Project (CSHIPP) wspomniane wyżej wyzwania są rozwiązywane poprzez połączenie ponadnarodowych projektów i ich kluczowych uczestników, aby zapewnić efektywne wykorzystanie, większą trwałość i możliwość przenoszenia wyników projektów. Przejrzyste badania w zakresie żeglugi, w tym pilotażowe, które są przeprowadzane w kilku projektach, muszą zostać uznane przez decydentów, jak również przez branżę w celu podejmowania świadomych, opartych na wiedzy decyzji. W tym celu CSHIPP ułatwia komunikację między kluczowymi grupami docelowymi, a mianowicie organizacjami badawczymi, przedsiębiorcami i decydentami: im bardziej bezpośredni kluczowi aktorzy komunikują się ze sobą w różnych sektorach, tym bardziej wydajne i niezawodne badania, biznes i polityka można wykonać. CSHIPP kieruje również swoją komunikację do szerszej opinii publicznej w BSR, zainteresowanej sektorem morskim, aby polepszyć reputację żeglugi jako ekologiczną dziedzinę gospodarczą. Działania CSHIPP koncentrują się wokół dwóch kluczowych tematów: (1) wpływ na środowisko i wydajność żeglugi w BSR Analizy naukowe i badania przeprowadzone w ramach projektów Platformy są syntetyzowane i dostępne dla kluczowych grup docelowych: organizacji rządowych, przedsiębiorców i decydentów.

Słowa kluczowe:

Wartość 52 800,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2018-10-01 - 2020-09-30
Źródło finansowania Baltic Sea Region
Kontakt Tadeusz Borkowski - kierownik projektu t.borkowski@am.szczecin.pl, tel. wew. 419
Skład konsorcjum
WWW