DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP)

Projekt dotyczy powstania nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej w obszarze gospodarki morskiej i stworzenia atrakcyjnej oferty dla MŚP. Inwestycja polega na stworzeniu infrastruktury badawczej – Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) w Szczecinie - oraz zwiększenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych, jako inteligentne specjalizacje (wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe oraz multimodalny transport i logistyka, wywodzące się z regionalnej specjalizacji – działalność morska i logistyka).

Słowa kluczowe:
nowoczesna infrastruktura naukowo-badawcza

Wartość 29 421 939,95 PLN (złoty)
Okres realizacji 2019-01-02 - 2021-12-31
Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Kontakt Wojciech Ślączka - kierownik projektu w.slaczka@am.szczecin.pl
Karina Ludek - asystent finansowy
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW