DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

MORGAV- Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych z przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża. Projekt zakłada harmonizację morskich pomiarów wysokościowych z Systemem EVRS poprzez wykorzystanie różnic potencjału siły ciężkości odniesione do poziomu odniesienia Normaal Amsterdams Peil.

Słowa kluczowe:
pionowe systemy referencyjne,modele geoidy,grawimetria,pole grawitacyjne

Wartość 729 875,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2018-07-02 - 2021-07-01
Źródło finansowania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Kontakt Witold Kazimierski - kierownik projektu w.kazimierski@am.szczecin.pl
Aleksandra Nowak - asystent finansowy
Skład konsorcjum Politechnika Gdańska - lider
GEOPARTNER
WWW http://ig.am.szczecin.pl/index.php/badania-naukowe/projekty/morgav