DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego (DORSZE II)

Celem głównym projektu jest poprawa własności selektywnych bałtyckich worków dorszowych poprzez wprowadzenie istotnych, innowacyjnych zmian w ich konstrukcjach. Opracowane nowe rozwiązania korzystnie wpłyną na zmianę struktury śmiertelności połowowej dorszy bałtyckich, zmniejszając tym samym negatywną presję rybołówstwa na środowisko morskie. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu powstaną innowacyjne rozwiązania techniczne, które po wdrożeniu do praktyki wpłyną korzystnie na stan zasobów dorsza bałtyckiego poprzez redukcję tzw. nieujawnionego odrzutu.

Słowa kluczowe:
dorsz bałtycki, selektywność połowów, worki dorszowe T90 i BACOMA, śmiertelność połowowa, włok denny, włok pelagiczny

Wartość 3 659 000,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2018-09-01 - 2021-05-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Kontakt Piotr Nowakowski - kierownik projektu p.nowakowski@am.szczecin.pl
Wioletta Szczurko - asystent finansowy
Skład konsorcjum nie dot.
WWW