DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

SARA - Wspomaganie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i Obserwacji Morskiej przy użyciu systemu EGNSS wysokiej dokładności

Celem projektu SARA jest zaprojektowanie i rozpoczęcie komercjalizacji specjalistycznego rozwiązania, opartego na już istniejącym prototypie, do wykorzystania w ramach działalności Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) i obserwacji obszarów morskich.

Potrzeba takiego rozwiązania wynika z sygnałów płynących od, choć nie tylko, różnego rodzaju instytucji państwowych z prośbą o wsparcie technologiczne w zarządzaniu zjawiskiem migracji, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu migracyjnego na Morzu Śródziemnym: Europa musi zrównoważyć wysiłki, aby pomóc ludziom w potrzebie z wysiłkami na rzecz zabezpieczenia swoich granic.

Na podstawie powyższego scenariusza dwa lata temu włoska straż przybrzeżna porozumiała się z konsorcjum SARA w sprawie zapewnienia wsparcia technologicznego dla statków do wykrywania osób zaginionych w morzu, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych

Zgodnie z powyższym wnioskiem, technologia wytworzona w ramach projektu SARA ma na celu zbudowanie półautomatycznego systemu wykorzystującego dane z obserwacji Ziemi do wstępnego wykrywania trajektorii podejrzanych pontonów (obserwacja i nadzór) i wspieranie operacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w oparciu o wdrożony system RPAS (zdalnie sterowany system lotniczy), który jest ściśle sprzężona z architekturą statku poprzez kabel (uwiązany lot): gdy tylko potrzebne jest jego użycie, samolot opuszcza specjalny hangar na szczycie statku i staje się "wirtualnym pylonem", który przemieszcza czujnik VIS-TIR (Visual Spectrum and Thermal Infrared); uchwycone obrazy są przetwarzane w czasie rzeczywistym przez lokalny komputer.

Zarówno system RPAS, jak i hangar wyposażone są w 2 odbiorniki EGNSS o wysokiej dokładności (tj. Galileo ready) w celu zapewnienia względnego położenia pomiędzy hangarem i RPAS latającym nad celem. Warto zauważyć, że otrzymanie tak dokładnej wiedzy na temat poziomu odniesienia, możliwe jest tylko przy bardzo dokładnym zastosowaniu systemu EGNSS, oraz chroniąc integralność kabla podczas operacji, które są niezbędne, aby zagwarantować niezawodne działanie.

Słowa kluczowe:
EGNSS wysokiej dokladności; SAR; Galileo ready; system RPAS, High Accuracy EGNSS; SAR; Galileo ready; system RPAS

Wartość 129 050,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2018-02-01 - 2020-01-31
Źródło finansowania Horizon 2020
Kontakt Lucjan Gucma - kierownik projektu l.gucma@am.szczecin.pl
Marta Kasprowicz - asystent finansowy m.kasprowicz@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum Sistematica SPA - Lider projektu
Topview SRL Start up Innovatia
Universita Degli Studi Di Firenze
Aarhus Universitet
Business Integration Partners Belgium SPRL
EuroDev B.V.
WWW http://thesaraproject.eu