DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Opracowanie wytycznych do modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszenia nakładów energetycznych i oddziaływania na środowisko

Projekt dotyczył badań w zakresie możliwości modernizacji silników oraz kutrów rybackich.

Słowa kluczowe:
Opracowanie wytycznych, modernizacja jednostek rybackich, oddziaływanie na środowisko

Wartość 2 525 104,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2007-06-14 - 2008-06-15
Źródło finansowania SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
Kontakt Cezary Behrendt - kierownik projektu c.behrendt@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak