DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu – InMor

Głównym cel projektu to podniesienie konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego w zakresie wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w gospodarce morskiej poprzez budowę systemu komunikacji i współpracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej sfery badawczo-rozwojowej
instytucji wsparcia. Priorytetowymi zadaniami projektu było zdiagnozowanie istniejącej sytuacji w obszarze innowacyjności przedsiębiorstw branży morskiej regionu, dostarczenie platformy wymiany informacji oraz propagowanie korzyści współpracy między firmami branży morskiej regionu InMor to projekt nakierowany na podniesienie poziomu innowacyjności w gospodarce morskiej województwa zachodniopomorskiego poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, a ośrodkami badawczo-rozwojowymi. W projekcie działało 7 partnerów, są to największe przedsiębiorstwa gospodarki morskiej w regionie oraz uczelnie wyższe. Ich wzajemna współpraca oraz współpraca z MSP pozwoliła na osiągnięcie zamierzonych celów.

Słowa kluczowe:
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski, przedsiębiorstwa gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego, gospodarka morska, klaster

Wartość 126 000,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2006-01-01 - 2008-03-31
Źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny
Kontakt Marzena Piasecka - kierownik projektu m.piasecka@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.
2. Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA
3. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
4. Porta Styl Sp. z o.o.
5. Akademia Morska w Szczecinie
6. Politechnika Szczecińska
7. Uniwersytet Szczeciński
WWW brak