DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Budowa Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego w Akademii Morskiej w Szczecinie

Realizacja projektu polegała na zakupie nowoczesnego oraz wielozadaniowego symulatora manewrowo- nawigacyjnego statków oraz na przebudowie pomieszczeń adekwatnej do wymagań tego symulatora.

Słowa kluczowe:
symulator manewrowo- nawigacyjny, budowa Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego

Wartość 4 531 260,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2005-06-30 - 2007-04-27
Źródło finansowania Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Kontakt Paweł Zalewski - kierownik projektu p.zalewski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak