DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

EUFAL - Electric urban freight and logistics

Celem projektu jest ocena efektywności zastosowania pojazdów elektrycznych w systemach logistyki miejskiej w oparciu o wybrane dobre praktyki oraz określenie zaleceń dla wdrażania elektromobilności w tym obszarze.

Słowa kluczowe:
elektromobilność, napędy alternatywne, napędy elektryczne, miejski transport towarowy, logistyka miejska, łańcuchy dostaw, zarządzanie dostawami, optymalizacja przewozów, transport zrównoważony, rozwój zrównoważony, ograniczanie negatywnego transportu wpł

Wartość 201 250,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2018-01-01 - 2020-05-31
Źródło finansowania Era Net
Kontakt Stanisław Iwan - kierownik projektu s.iwan@am.szczecin.pl; 48 91 48 09 675
Skład konsorcjum 1. DLR Institute of Transport Research - lider projektu
2. AIT Austrian Institute of Technology GmbH
3. DTU Management Engineering
4. Istanbul Technical University
5. Akademia Morska w Szczecinie
6. Miasto Szczecin
7. Miasto Stargard
WWW https://www.eufal-project.eu/home