DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

NETOSCAR – projekt budowy elektronicznej platformy egzaminowania marynarzy

W ramach projektu stworzono metodę sprawdzania kompetencji członków załóg statkowych opartą na testach wielokrotnego wyboru. Projekt był odpowiedzią na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy na morzu, który to aspekt rodzi wymóg zatrudniania członków załóg statków morskich o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi świadectwami.
W efekcie podjętych działań:
• utworzono bazę zawierającą ok. 4000 pytań multimedialnych;
• zbudowano platformę internetową;
• pozyskano partnerów (administracja morska, uczelnie);
• nawiązano współpracę z towarzystwami klasyfikacyjnymi;
• powołano fundacje na rzecz kontynuacji współpracy po zakończeniu projektu

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo pracy na morzu, platforma internetowa

Wartość 387 851,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2003-11-01 - 2006-05-31
Źródło finansowania Leonardo da Vinci
Kontakt Wojciech Czyżewski - kierownik projektu w.czyzewski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. Escola Náutica Infante D. Henrique (Hiszpania)
2. Satakunta Polytechnic (Finlandia)
3. Svendborg International Maritime Academy (Dania)
4. Universitat Politècnica de Catalunya (Estonia)
5. University of Turku (Finland)
WWW http://www.maritimetraining.pro/index.php