DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

INNOSHIP – Współpraca w obszarze Morza Bałtyckiego na rzecz redukcji emisji gazów spalinowych ze statków i portów poprzez innowacyjność i konkurencyjność opartą na wiedzy

Głównym celem jest wzmocnienie wspólnie uzgodnionej polityki ochrony środowiska i ekonomicznego zarządzania Morzem Bałtyckim,by zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i zoptymalizować konkurencyjność żeglugi bałtyckiej poprzez:

1) stworzenie modelu ekologicznej żeglugi w regionie zgodnie z międzynarodowymi przepisami,

2) wzmocnienie potencjału władz, decydentów, administracji lokalnej i regionalnej w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego żeglugi bałtyckiej,

3) poprawa stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji portów, miast i przedsiębiorstw żeglugowych w rozwoju, przyjęciu i wykorzystaniu innowacyjnych technologii obniżenia emisji,

4) stwarzanie narzędzi oceny wykonalności, opłacalności, potrzeb inwestycyjnych i technicznych, wymiana doświadczeń, wspólne pilotowanie i transfer konkretnych rozwiązań między zaangażowanymi portami, miastami a przedsiębiorstwami żeglugowymi,

5) opracowanie zaleceń dla głównych zainteresowanych stron w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Słowa kluczowe:
ochrona środowiska, ekologiczna żegluga, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Wartość 310 354,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2010-10-01 - 2013-09-10
Źródło finansowania Baltic Sea Region
Kontakt Tadeusz Borkowski - kierownik projektu t.borkowski@am.szczecin.pl
Izabela Stefaniak - asystent finansowy i.stefaniak@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. LP - The Baltic Institute Of Finland
2. Maritime Development Center of Europe/The Transport Innovation Network
3. Estonian Environmental Research Center
4. City of Mariehamn
5. Finnish Meteorological Institute
6. Kymenlaakso University of Applied Sciences
7. Union of the Baltic Cities Commission on Environment Secretariat/city of Turku
8. University of Turku, Centre for Maritime Studies
9. VTT Technical Research Centre of Finland
10. Klaipeda State Seaport Authority
11. Klaipeda University
12. Latvian Maritime Academy (LMA)
13. Environmental Protection and Safety in Shipping non-profit Ltd.
14. University of Rostock, Baltic Institute of Marketing, Transport and Tourism
15. Norwegian Meteorological Institute
16. Chalmers University of Technology
17. Södertörn University
WWW http://www.bsrinnoship.am.szczecin.pl/index.php/rezultaty-projektu