DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Projekty międzynarodowe oraz dofinansowane przez UE realizowane w Akademii Morskiej w Szczecinie

Lp. Tytuł projektu Wartość Źródło finansowania Okres realizacji
1 Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) 29 421 939,95 PLN (złoty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2019-01-02 2021-12-31
2 Clean Shipping Project Platform 52 800,00 EUR (euro) Baltic Sea Region 2018-10-01 2020-09-30
3 Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego (DORSZE II) 3 659 000,00 PLN (złoty) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2018-09-01 2021-05-31
4 MORGAV- Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża 729 875,00 PLN (złoty) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2018-07-02 2021-07-01
5 WECANet – A pan-European Network for Marine Renewable Energy 0,00 EUR (euro) COST European Cooperation in Science and Technology 2018-04-13 2022-04-12
6 SARA - Wspomaganie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i Obserwacji Morskiej przy użyciu systemu EGNSS wysokiej dokładności 129 050,00 EUR (euro) Horizon 2020 2018-02-01 2020-01-31
7 EUFAL - Electric urban freight and logistics 201 250,00 EUR (euro) Era Net 2018-01-01 2020-05-31
8 EUROfusion - Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium 13 304,00 EUR (euro) Horizon 2020 2018-01-01 2020-12-31
9 SOUTH COAST BALTIC - Utworzenie trwałego transgranicznego zarządzania marinami w oparciu o sieć współpracy MARRIAGE. 113 053,00 EUR (euro) South Baltic 2016-10-01 2019-09-30
10 SBOIL - Zwalczanie rozlewów olejowych poprzez zastosowanie biodegradowalnych absorbentów na Południowym Bałtyku 350 250,00 EUR (euro) South Baltic 2016-07-01 2019-12-31
11 Low Carbon Logistics 172 600,00 EUR (euro) South Baltic 2016-06-01 2019-09-30
  Razem
33 810 814,95 PLN (złoty)
1 032 307,00 EUR (euro)
 
Lp. Tytuł projektu Wartość Źródło finansowania Okres realizacji
1 Ulepszenie silników w aspekcie zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających i gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności energetycznej statków rybackich 3 737 099,10 PLN (złoty) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2019-10-01 2022-09-30
2 Ciekły biogaz jako siła napędowa do rozwoju i zastosowań proekologicznych technologii energetycznych 180 000,00 EUR (euro) South Baltic 2019-07-01 2022-06-30
3 Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszenia negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko 3 580 000,00 PLN (złoty) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2019-07-01 2022-06-29
4 Centrum Badań Okrętowych Systemów Energetycznych przeznaczonych dla jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej (CBOSE) 10 376 151,16 PLN (złoty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2019-01-01 2021-12-31
5 Określenie możliwości hodowli pstrąga w polskiej strefie przybrzeżnej Bałtyku z wykorzystaniem pływających platform hodowlanych 149 000,00 PLN (złoty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2018-07-01 2020-01-31
  Razem
17 842 250,26 PLN (złoty)
180 000,00 EUR (euro)
 

Lp. Tytuł projektu Wartość Źródło finansowania Okres realizacji
1 Go LNG - Value chain for clean shipping, green ports and Blue growth in Baltic Sea Region 320 000,00 EUR (euro) Baltic Sea Region 2016-05-01 2019-04-30
2 MARELITT Baltic – Zmniejszenie wpływu śmieci morskich w postaci porzuconych narzędzi połowu na środowisku Morza Bałtyckiego 225 500,00 EUR (euro) Baltic Sea Region 2016-03-01 2019-04-30
3 ENVISUM - Oddziaływanie na środowisko paliwa o niskiej zawartości siarki: Pomiary i strategie modelowania 349 375,00 EUR (euro) Baltic Sea Region 2016-01-01 2019-04-30
4 NOVELOG - New cOoperatiVE business models and guidance for sustainable city LOGistics 76 875,00 EUR (euro) Horizon 2020 2015-06-01 2018-05-31
5 SCORE - Scoreboard of Competitiveness of European Transport Manufacturing Industry 83 500,00 EUR (euro) Horizon 2020 2016-10-01 2018-03-31
6 REP-SAIL - Innowacyjny jacht z hybrydowym napędem zasilanym z odnawialnych źródeł energii 258 000,00 EUR (euro) ERA NET Transport III 2014-09-01 2017-12-31
7 ClusterMare – Innovation capacity building through Maritime clustering initiatives 7 200,00 EUR (euro) South Baltic 2016-09-01 2016-12-30
8 GRASS - GReen And Sustainable freight transport Systems in cities 2 185 369,00 PLN (złoty) Norweski Mechanizm Finansowy 2013-06-01 2016-04-30
9 ESABALT- Zwiększenie świadomości sytuacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku 83 292,00 EUR (euro) Bonus 2014-03-01 2016-02-29
10 Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego 5 880 140,95 PLN (złoty) Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013 2012-08-01 2015-11-30
11 INFORMATYKA - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie 1 780 501,80 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-07-01 2015-10-31
12 KIERUNKI ZAMAWIANE - Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II 2 336 664,00 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-07-01 2015-10-31
13 Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska 3 788 610,49 PLN (złoty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-08-20 2015-09-30
14 KARIERA INŻYNIERA 232 728,82 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2015-02-01 2015-09-30
15 MARINE POWER - Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika Akademii Morskiej w Szczecinie 1 823 423,18 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-10-01 2015-09-30
16 KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie 5 643 988,97 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2010-09-01 2015-06-30
17 Przeprowadzenie ekspertyz planów restrukturyzacji i modernizacji polskiej floty rybackiej, na przykładzie wybranych jednostek, celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ekosystemy wodne 3 168 496,00 PLN (złoty) Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013 2013-05-01 2015-06-30
18 Przeprowadzenie audytów energetycznych dla grup statków rybackich celem przygotowania systemu zarządzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku 2 906 427,00 PLN (złoty) Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013 2013-05-01 2015-06-30
19 KOLUMBOWIE BIZNESU 825 222,96 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-11-01 2015-05-31
20 MARTECH LNG - Transfer kompetencji, technologii oraz wiedzy w regionie Południowego Morza Bałtyckiego 257 600,00 EUR (euro) South Baltic 2012-01-01 2015-04-30
21 NAUKA - Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka 4 711 086,73 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-01-01 2014-12-31
22 Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu jako nowoczesnego narzedzia szkoleniowego 14 214 535,00 PLN (złoty) Program Operacyjny RYBY 2010-12-01 2014-12-31
23 Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie 3 919 528,67 PLN (złoty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2012-06-01 2014-12-31
24 CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską 2 965 741,43 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2010-03-01 2014-09-30
25 Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie 2 976 248,23 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2010-03-01 2014-09-30
26 Budowa morskiego symulatora historycznych systemów nawigacyjnych celem propagacji wiedzy o ich działaniu na przełomie wieków 170 000,00 PLN (złoty) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2013-09-01 2014-08-31
27 Opracowanie metod mikrofalowej diagnostyki 1 582 999,00 PLN (złoty) 7 Program Ramowy UE - EURATOM 2006-01-01 2013-12-31
28 ZIELONA ENERGETYKA - Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie 2 997 777,98 PLN (złoty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2012-09-03 2013-12-31
29 Autoryzowane szkolenia AutoCAD (II) 461 858,07 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-09-01 2013-12-31
30 Opracowanie programów szkoleniowych dla rybaków i osób związanych z gospodarką rybną, kluczem do bezpiecznego rybołówstwa 227 412,00 PLN (złoty) Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013 2012-12-06 2013-12-31
31 C-LIEGE– Clean Last mile transport and logistics management for smart and Efficient local Governments in Europe 114 496,00 EUR (euro) Program Ramowy - Inteligent Energy Europe 2011-06-01 2013-11-30
32 INNOSHIP – Współpraca w obszarze Morza Bałtyckiego na rzecz redukcji emisji gazów spalinowych ze statków i portów poprzez innowacyjność i konkurencyjność opartą na wiedzy 310 354,00 EUR (euro) Baltic Sea Region 2010-10-01 2013-09-10
33 Plazomowo katalityczny układ oczyszczania spalin do silników okrętowych 1 000 000,00 PLN (złoty) Era-Net Martec 2009-09-18 2013-07-31
34 Promowanie świadomości ekologicznej poprzez ekoturystykę żeglarską 479 667,58 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-11-02 2013-07-31
35 Morskie Opowieści – stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu 1 731 158,50 PLN (złoty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2012-01-02 2013-03-27
36 Zmniejszenie zużycia paliwa i obniżenie toksyczności gazów wylotowych silników rybackich jednostek pływających 1 901 731,78 PLN (złoty) Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013 2010-06-01 2012-05-31
37 Sprawny, Bezpieczny i Zrównoważony Ruch na Morzu – EfficienSea 261 230,00 EUR (euro) Baltic Sea Region 2009-01-01 2012-01-24
38 Bezpieczeństwo Morskie – Transport a Środowisko w Regionie Morza Bałtyckiego – BALTIC MASTER II 145 000,00 EUR (euro) Baltic Sea Region 2009-01-01 2012-01-24
39 Short Course Programmes for Automated Systems in Shipping – SURPASS 23 901,00 EUR (euro) Leonardo da Vinci 2009-10-01 2011-12-31
40 B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę. 584 738,18 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2010-09-01 2011-11-30
41 Budowa systemu pilotowo-dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich 1 800 292,05 PLN (złoty) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2009-10-01 2011-09-30
42 EUROPEJSKI LOGISTYK 479 211,58 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2009-11-02 2011-09-30
43 Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej 7 124 725,98 PLN (złoty) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2009-02-02 2011-07-31
44 Oversize Baltic 120 000,00 EUR (euro) South Baltic 2009-09-01 2011-06-30
45 Sieć EU-Net Oderpartnership EUNOP 8 000,00 EUR (euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2008-08-01 2011-06-30
46 Autoryzowane szkolenia AutoCAD (I) 569 370,56 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2009-09-01 2011-06-30
47 Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie 5 815 702,83 PLN (złoty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2010-01-01 2011-03-31
48 Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” 1 959 000,00 PLN (złoty) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2009-01-01 2010-12-31
49 E-Learning system for GMDSS VET (Global Maritime Distress and Safety System) 18 692,00 EUR (euro) Leonardo da Vinci 2008-10-01 2010-11-30
50 Maritime Tests of English Language – MarTEL 33 900,00 EUR (euro) Leonardo da Vinci 2007-10-01 2009-09-30
51 Z angielskim w świat biznesu 357 718,00 PLN (złoty) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2008-02-01 2009-06-30
52 Zastosowanie paliw pochodzenia roślinnego w rybackich jednostkach pływających 1 126 258,00 PLN (złoty) SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 2008-09-01 2008-11-30
53 EGMDSS – GMDSS E-learning system 11 700,00 EUR (euro) Leonardo da Vinci 2006-10-01 2008-09-30
54 Opracowanie wytycznych do modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszenia nakładów energetycznych i oddziaływania na środowisko 2 525 104,00 PLN (złoty) SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2007-06-14 2008-06-15
55 Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu – InMor 126 000,00 PLN (złoty) Europejski Fundusz Społeczny 2006-01-01 2008-03-31
56 Maritime Safety – Transport and Environment in the South Baltic Sea Region 104 388,53 EUR (euro) South Baltic 2005-03-04 2007-12-31
57 Budowa Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego w Akademii Morskiej w Szczecinie 4 531 260,00 PLN (złoty) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2005-06-30 2007-04-27
58 NETOSCAR – projekt budowy elektronicznej platformy egzaminowania marynarzy 387 851,00 PLN (złoty) Leonardo da Vinci 2003-11-01 2006-05-31
59 Doposażenie i Modernizacja Laboratorium Symulatorów Siłowni Okrętowych w Akademii Morskiej w Szczecinie 2 702 335,00 PLN (złoty) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2005-03-16 2006-03-10
60 EFFORT Full-scale measurements campaign 141 692,18 EUR (euro) 5 Program Ramowy UE 2002-07-01 2005-12-31
61 Czytelnia Multimedialna Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie 59 975,50 PLN (złoty) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2005-03-09 2005-06-21
62 Przemysłowe staże studentów WSM w Szczecinie ukierunkowane na praktyczne zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami napraw i regeneracji maszyn i urządzeń okrętowych 6 015,42 EUR (euro) Leonardo da Vinci 2003-09-15 2004-02-02
  Razem
2 960 711,13 EUR (euro)
100 060 860,82 PLN (złoty)