O komercjalizacji dla firm

W Akademii Morskiej w Szczecinie są trzy jednostki zajmujące się kwestiami komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych w różnej formie, z którymi należy się kontaktować w sprawach opisanych poniżej.

I. Centrum Transferu Technologii Morskich jest kontaktem dla firm w sprawie wspólnych projektów B+R opartych na pomyśle AM lub firmy (ale z AM w roli wykonawcy / partnera) wykorzystujących finansowanie unijne np. Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 czy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 lub finansowanie z programów międzynarodowych takich jak np. Era Net Martec.

II. Spółka celowa Uczelni Centrum Innowacji Akademii Morskiej Sp. z o.o.  zarządza wynalazkami AM (sprzedaje, udziela licencji, oddaje w dzierżawę lub najem), a także zarządza laboratoriami:

oferującymi określone usługi badawcze na zasadach komercyjnych.


III. Dział Nauki odpowiada za obsługę zleconych przez firmy prac badawczych.

Natomiast inną kwestią interesującą firmy są szkolenia i kursy świadczone na zasadach komercyjnych przez AM. Większość kursów znajdujących się w ofercie AM jest z zakresu ratownictwa, doskonalenia kadr oficerskich oraz szkolenia rybaków. Aby jednak poznać szczegółówe oferty, odsyłamy do stron ośrodków szkoleniowych:
Ponadto, zachęcamy przedsiębiorstwa do zapoznania się z kwestiami ochrony własności intelektualnej i do korzystania z dostępnych materiałów na ten temat:

Publikacje Urzędu Patentowego RP

Interaktywny kurs e-learningowy Urzędu Patentowego RP poświęcony zagadnieniom własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

I
PANORAMA