Wydarzenia

Horyzont 2020 - warsztaty "Jak przygotować wniosek"

Bezpłatne dwudniowe warsztaty – „Jak napisać wniosek do programu Horyzont 2020”
5-6 października, Poznań, bezpłatne, wymagana wcześniejsza rejestracja, liczba miejsc ograniczona
Więcej >>>

Horyzont 2020 - Dzień informacyjny - zaawansowane materiały


W dniach 3-4 października w Brukseli odbędzie się spotkanie informacyjne oraz spotkania brokerskie poświęcone nowym konkursom w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020 w dziedzinie zaawansowanych materiałów, zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania.

Poza zapoznaniem się z tematyką planowanych konkursów, zasadami składania wniosków, jest to najlepsza okazja do nawiązania kontaktów i współpracy w celu wspólnej realizacji projektów.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Więcej >>>

Horyzont 2020 - giełda i konferencja w Düsseldorfie

Konferencja "Successful Research & Innovations In Europe "

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 marca br. w Düsseldorfie i będzie koncentrować się wokół dziedzin: teleinformatyka, energia, nanotechnologia/materiały, zrównoważona gospodarka, nauki o życiu, transport. Wymagana rejestracja do dnia 22 lutego br.
Więcej >>>

Horyzont 2020 - dzień informacyjny

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na dzień informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020, który odbędzie się  7 grudnia 2016 r. w Warszawie. Swoją obecność potwierdziła przedstawicielka i ekspert Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI).

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną również nowe możliwości jakie naukowcom i przedsiębiorcom daje udział w programie Horyzont 2020, kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną oraz przede wszystkim bieżąca tematyka konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz wymagana jest wcześniejsza REJESTRACJA.


 

Horyzont 2020 - spotkania kooperacyjne w Bratysławie

Obszar ENERGIA, 30 listopada , udział nieodpłatny, rejestracja do 20 listopada. Spotkania odbywają się podczas Europejskiej Konferencji Energetycznej. Należy zarejestrować się na stronie: https://www.b2match.eu/networking2016.
Zaproszenie dla naukowców, przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek publicznych oraz stowarzyszeń.

Horyzont 2020 - Przestrzeń kosmiczna

Wydarzenie odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Pawińskiego 5B w Warszawie.  

Dzień informacyjny jest organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w związku z planowanym ogłoszeniem konkursów w obszarze przestrzeń kosmiczna w 2017 r.

W spotkaniu tym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (EC), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA),a także koordynatorzy i realizatorzy projektów w 7PR i H2020 w obszarze SPACE.
 
Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie tematyka konkursów w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w 2017, a także zasady uczestnictwa, procedura składania i oceny wniosków projektowych w Programie H2020.
 
Będzie to doskonała okazja, aby bezpośrednio od urzędników Komisji Europejskiej pozyskać wiedzę w tym zakresie.

Dodatkowe informacje i rejestracja