Horyzont 2020 - konferencja i spotkanie brokerskie z obszarów BLUE GROWTH i TRANSPORT

W dniach 19 i 20 września br. w Gdańsku, konsorcjum projektu BioHoriozon (projekt koordynowany przez KPK PB UE) oraz Instytut Morski w Gdańsku we współpracy z konsorcjum projektu ETNA 2020 organizują konferencję i spotkanie brokerskie poświęcone poniższym tematom badawczym z obszarów Blue Growth i Transport programu H2020 ogłoszonym na 2017 rok:
 
BLUE GROWTH CALLS 2017 (Societal Challenge 2)
BG-02-2017 | High value-added specialised vessel concepts enabling more efficient servicing of emerging coastal and offshore activities
BG-04-2017 | Multi-use of the oceans' marine space, offshore and near-shore: compatibility, regulations, environmental and legal issues
BG-06-2017 | Interaction between people, oceans and seas: a strategic approach to healthcare and well-being
BG-07-2017 | Blue green innovation for clean coasts and seas
BG-08-2017 | Innovative sustainable solutions to improve the safety and dietary properties of seafood
BG-11-2017 | The effect of climate change on Arctic permafrost and its socio-economic impact, with a focus on coastal areas
SFS-32-2017 | Promoting and supporting eco-intensification of aquaculture production systems: inland (including freshwater), coastal zone and offshore
 
MOBILITY FOR GROWTH CALLS 2017 (Societal Challenge 4)
MG-2.1-2017 | Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport
MG-2.4-2017 | Complex and value-added specialised vessels
MG-7.3-2017 | The port of the future
 
Wydarzenie poświęcone jest także RIS3 i synergiom z Funduszami Strukturalnymi.
 
Zapraszamy do udziału wszystkich  interesariuszy sektora morskiego – przedsiębiorców, instytucje badawcze, podmioty publiczne i organizacje pozarządowe. To wydarzenie da Państwu możliwość zainspirowania się i współdziałania w celu wzmocnienia Błękitnych Inteligentnych Regionów  (19 września 2016) oraz szansę nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami, w celu wnioskowania o środki z funduszy Horyzont 2020 (w związku z otwartymi konkursami) na działania, dotyczące Błękitnego Wzrostu i Transportu (20 września 2016).
 
Dlaczego warto wziąć udział:
•             Poznanie najnowszych informacji o rozwoju inteligentnych specjalizacji w sektorze morskim;
•             Nawiązywanie kontaktów i inicjacja współpracy w obszarze badań i technologii morskich;
•             Znajdywanie nowych partnerów handlowych, technologicznych lub do prowadzenia badań;
•             Prezentacja, dyskusja i opracowywanie nowych pomysłów na projekty.
 
Rejestracja trwa od 15 lipca do 5 września.
 
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie wydarzenia:
https://www.b2match.eu/smartblue2016
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami KPK PB UE, Tomaszem Mrozem lub Bożeną Podlaską (kontakt: https://www.kpk.gov.pl/?page_id=12683).