Dzień informacyjny - klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Otwarta została rejestracja na dzień informacyjny dla wyzwania "Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce", który odbędzie się  14 września b.r. w Brukseli.
Informacje i rejestracja na stronie internetowej

Bezpośrednio po dniu informacyjnym, w sesji popołudniowej partnerzy projektu NCPsCaRE zorganizują także spotkania brokerskie. Wkrótce więcej informacji pod adresem: http://www.ncps-care.eu/.