Horyzont 2020 - dzień informacyjny - zaawansowane materiały i procesy

Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 listopada w Warszawie i poświęcone będzie tematyce konkursów w obszarze: Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology.

 Więcej informacji >>>