Horyzont 2020 - dzień informacyjny TRANSPORT

Spotkanie informacyjne dla obszaru tematycznego Inteligenty, zielony inteligenty transport odbędzie się dnia 5 listopada b.r. w Brukseli. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe konkursy w programie na lata 2016-2017.
Tego samego dnia w ramach projektu ETNA PLUS zorganizowane będzie również spotkanie brokerskie.

Więcej (INFO DAY)>>>
Więcej (Spotkanie brokerskie )>>>