Horyzont 2020 - spotkania brokerskie w Warszawie

Spotkania brokerskie w obszarze PRZESTRZEŃ KOSMICZNA mają związek ze zbliżającymi się nowymi konkursami w tym obszarze w Horyzoncie 2020. W spotkaniu tym wezmą udział eksperci Komisji Europejskiej (EC), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), Europejskiej Agencji ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), a także beneficjenci i wnioskodawcy projektów H2020 w obszarze SPACE z Europy oraz z Polski.
 
Podczas wydarzenia przedstawione zostaną założenia oraz zasady uczestnictwa w programie HORYZONT 2020, jak również tematyka kolejnych konkursów w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w latach 2016 – 2017, Strategiczne Klastry Badawcze w dziedzinie robotyki kosmicznej i napędów elektrycznych oraz możliwości, jakie oferuje Program HORYZONT 2020 dla MŚP.
 
Ponadto odbędą się spotkania brokerskie, których celem jest znalezienie odpowiednich partnerów do konsorcjów projektowych. Istnieje również możliwość przedstawienia pomysłu na projekt i/lub potencjału zespołu badawczego. Obie możliwości trzeba zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.
 
Wstępny program jest dostępny na stronie: https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday
 
Rejestracja jest obowiązkowa i dostępna na stronie: https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday/registration