Horyzont 2020 - trzydniowa konferencja w Poznaniu

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM zaprasza do udziału w konferencji "Nowa perspektywa dla badań i innowacji w latach 2014-2020 - Otwarcie Programu Ramowego UE - HORYZONT 2020 w regionie".

 

Wykłady i panele dyskusyjne odbędą się od 14 do 16 stycznia 2014 roku na trzech uczelniach współorganizujących konferencję: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Horyzont 2020 jest inicjatywą (na lata 2014-2020) skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Jego budżet wynoszący ponad 77 mld euro jest przeznaczony dla naukowców, przedsiębiorców oraz instytucji badawczych na realizację innowacyjnych projektów. Obejmują one m.in. szkolenie i rozwój kariery naukowców, badania pionierskie, rozwój infrastruktury badawczej, współpracę sektorów nauki i przemysłu oraz wzmacnianie potencjału badawczego instytucji.

Tematyka pierwszego dnia konferencji będzie koncentrować się na synergii pomiędzy programami strukturalnymi i ramowymi w nowej unijnej perspektywie finansowej. Omówione zostaną programy operacyjne: Inteligentny rozwój; Wiedza – Edukacja – Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 oraz Horyzont 2020. Kolejne dni poświęcone będą poszczególnym priorytetom Horyzontu 2020. Uczestnicy konferencji uzyskają informacje odnośnie ich struktury, budżetów, celów, zasad udziału i pierwszych ogłoszonych konkursów. 

Wśród prelegentów i panelistów na konferencji znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz realizatorzy projektów z 7. Programu Ramowego, głównie z naszego regionu, obejmującego województwa wielkopolskie i lubuskie.

Rejestracja na poszczególne dni konferencji (dzień drugi i trzeci traktowane łącznie) będzie otwarta do 11 stycznia 2014 roku pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl w dziale Szkolenia. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń!

*informacja ze strony RPK w Poznaniu