Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego - znany termin w 2019 roku

Już wiosną 09-10 kwietnia 2019 w Lubece (Niemcy) odbędzie się konferencja roczna programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 - 2020. 

Co udało się osiągnąć dzięki 300 mln EUR z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, aby uczynić region bardziej innowacyjnym, lepiej dostępnym i bardziej zrównoważonym? Ponad 100 zrealizowanych projektów z udziałem ponad 1000 organizacji z krajów nadbałtyckich potwierdza, że współpraca jest kluczem do otwarcia się na nowe rozwiązania.

W konferencji Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2019 będą uczestniczyć m.in. członkowie Komitetu Monitorującego i ich krajowe podkomitety, partnerzy projektów i platform, koordynatorzy Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Wspólnego Sekretariatu.

Zachęcamy beneficjentów do prezentowania rezultatów ich projektów w trakcie konferencji, a platformy projektowe do podzielenia się doświadczeniami z synchronizacji wyników.

Agenda konferencji będzie dostępna pod koniec 2018 r.