Horyzont 2020 - spotkanie informacyjne w Gdańsku - SPACE


24 września w Gdańsku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych i przyszłych programów finansowania badań dla sektora kosmicznego, w tym:  
Europejskiej Agencji Kosmicznej,
Komisji Europejskiej - HORYZONT2020,
EUMETSAT,
NCBiR-u,
NCN-u 
oraz RPO.

Podczas spotkania zostaną omówionie zasady udziału w konkursach ogłaszanych przez ww. instytucje.
Zgłoszenia udziału w szkoleniu do 19 września. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej >>>