Horyzont 2020 - Spotkanie brokerskie COSMOS2020

W dniu 20 czerwca 2018 w Zurychu, Sieć Punktów Kontaktowych COSMOS2020, Euresearch oraz Swiss Space Center organizują Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia planowanych konkursów SPACE w H2020 na lata 2019-2020, informacje związane z przygotowaniem wniosków projektowych do H2020, a także odbędzie się sesja brokerska w celu nawiązaniakontaktów do konsorcjów projektowych.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie wydarzenia: 
https://h2020spaceopportunities.b2match.io/