Horyzont 2020 - Spotkania brokerskie

27 kwietnia, Paryż
Międzynarodowo wydarzenie brokerskie poświęcone poszukiwaniom partnerów i nawiązywaniu współpracy w projektach programu Horyzont 2020 w obszarach:
  • przestrzeń kosmiczn
  • środowisko
  • środki transportu

WIęcej informacji oraz rejestracja >>>